Piotr Rygorowicz, ekspert prawa pracy, był gościem audycji Cztery Pory Roku, gdzie mówił o przepisach dotyczących sygnalistów.

Jak przypominał Piotr, sygnalista to osoba, która kierując się dobrem wszystkich zatrudnionych oraz samej organizacji, zgłasza odpowiednim organom wszelkie nieprawidłowości w firmie (korupcję, mobbing, molestowanie i inne wszelkie działania, które mogą szkodzić firmie).

W Polsce trwają obecnie prace nad nową ustawą, która ma na celu uregulowanie kwestii dotyczących sygnalistów. Chociaż Unijna dyrektywa w tym zakresie obowiązuje już od 2019 roku, to wdrożenie odpowiednich przepisów na poziomie krajowym jest jeszcze w toku.

Piotr podkreślał, że nowa ustawa ma zapewnić bezpieczeństwo sygnalistom oraz ujednolicić procedury zgłaszania i weryfikacji zgłoszeń. Ważne jest, by każde zgłoszenie było traktowane poważnie, co jednak nie oznacza automatycznych sankcji za każdym razem. Weryfikacja zgłoszeń będzie miała na celu ustalenie, czy naruszenie faktycznie miało miejsce i czy wymaga interwencji. Osoby zgłaszające mogą być pewne, że ich dane pozostaną anonimowe, a sama procedura ma być klarowna i przemyślana.

Nowe przepisy mają zachęcić więcej osób do mówienia o nieprawidłowościach, zapewniając jednocześnie, że ich głos zostanie wysłuchany i odpowiednio zaadresowany.