W świecie fuzji i przejęć (M&A), często spotykamy się z terminem „nierynkowy”. Ten zwrot używany bywa do określenia warunków transakcyjnych – od klauzul o zakazie konkurencji po zabezpieczenia płatności. Ale co tak naprawdę oznacza „nierynkowy” w kontekście firm IT?

Zdanie, które najczęściej słyszy founder i prawnik foundera w trakcie negocjowania warunków transakcji typu M&A to: “Ta propozycja jest nierynkowa”. Symptomatyczne jest jednak, że zdanie to najczęściej nie jest wypowiadane w kontekście ceny czy mnożnika, ale w trakcie rozmów o klauzulach dotyczących zakazu konkurencji i zakazu pozyskiwania klientów, sposobie płatności ceny czy jej zabezpieczeniach. Słysząc to zdanie po raz kolejny i kolejny zaczęliśmy szukać wiarygodnych danych benchmarkowych. Zaczęliśmy zadawać pytania: Czy ogólnodostępne raporty dają nam wiedzę, co można przyjąć za “rynkowe”, a co “rynkowym” już nie jest? Czy prawnicy i doradcy M&A zakładając, że mają odpowiednie doświadczenie w transakcjach M&A, mają monopol na ustalanie warunków tej gry? (choć często nie wiedzą np. czym jest Jira). Czy ogólnodostępne raporty dają nam wiedzę o warunkach rynkowości transakcji dla podmiotów IT? 

Obawiamy się, że nie znajdziecie odpowiedzi na te pytania w typowych raportach. Nawet te pełne rzetelnych danych finansowych, skupiają się na liczbach, pomijając wartości, które dla nas – ludzi związanych z sektorem IT, są równie istotne.

Z ogólnodostępnych raportów nt. polskiego rynku M&A za rok 2023, sporządzonych przez Navigator Capital wraz z FORDATA czy firmę doradczą Grant Thornton można się dowiedzieć, że w ubiegłym roku przeprowadzono ponad 350 transakcji. Podobnie jak w poprzednich latach, największa liczba transakcji dotyczyła sektora TMT. Było ich bowiem aż 80 (tj. stanowiły 22% ogólnej liczby transakcji) – według pierwszego raportu, oraz 85 – według drugiego raportu. Prezentowane wyniki dotyczą jednak całego sektora TMT – czyli przedsiębiorstw zajmujących się technologią, mediami i telekomunikacją oraz skupiają się na danych ogólnych tj. liczbie transakcji na rynku oraz mnożniku EV/S vs. EV/Ebitda. 

To nie wystarcza, aby zrozumieć specyfikę transakcji dotyczących sektora IT.

Dostępne raporty nie odpowiadają na stawiane przez nas pytania, ponieważ mówią jedynie o liczbach, a nie wskazują pozacenowych warunków transakcji. Ponadto, ujęcie software house’ów wraz z firmami zajmującymi się mediami czy telekomunikacją zaciemnia obraz naszego rynku. Jednocześnie, przeprowadziwszy w 2023 roku sześć transakcji w tym sektorze, sami zaczęliśmy dostrzegać pewne prawidłowości w obszarze warunków transakcyjnych. Prawidłowości nie tylko w kwestii samych umów, ale też oczekiwań klientów, oczekiwań inwestorów branżowych oraz inwestorów finansowych. 

Bazując na własnych doświadczeniach, dostrzegamy potrzebę głębszej analizy tego obszaru. 

Pracując dla branży IT przyzwyczailiśmy się, że nasi partnerzy biznesowi pytają nas nie tylko o zdanie, ale też o benchmarki. Uczestnicząc w spotkaniach ITCORNER i obserwując jak dużym zainteresowaniem cieszą się wystąpienia founderów, którzy exit mają już za sobą, postanowiliśmy wraz z ITCORNER głębiej zbadać ten obszar. Stąd nasza inicjatywa – przeprowadzenie badania/ankiety wśród właścicieli, którzy zakończyli proces M&A. Chcemy na jej bazie stworzyć ekspercki raport, będący kompendium wiedzy dla founderów przed, w trakcie, i po negocjacjach transakcyjnych, aby mogli oni polegać nie tylko na wiedzy swoich doradców, ale również na doświadczeniu innych właścicieli. Raport ten ma wyposażyć przedsiębiorców w konkretną wiedzę na temat danych, które uniemożliwiają obecnie przekroczenia granic „rynkowości”.

Jesteś founderem, który przeszedł przez proces M&A?  Zapraszamy do wspólnego działania! Weź udział w naszej ankiecie. 

Twoje doświadczenia i opinie mogą wyznaczać nowe standardy i pomóc w świadomym kształtowaniu strategii biznesowych. Razem możemy przełamać istniejące schematy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą przy tym projekcie, skontaktuj się ze mną: k.nowak@dsk-kancelaria.pl

Do usłyszenia!

Kinga Nowak