W dniach 1-2 grudnia 2022 r. Nataliia Mushak uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej problemom i wyzwaniom związanym z tworzeniem korytarzy humanitarnych w Europie. Konferencja odbyła się w Barcelonie. Nataliia prezentowała na niej wyniki swojego projektu naukowego. 

Podczas swojej prelekcji Nataliia przybliżyła ideę korytarzy humanitarnych jako szczególnej formy uporządkowanej migracji w dorobku prawnym Unii Europejskiej. Mówiła o ogólnych celach korytarzy humanitarnych, ich ramach prawnych oraz o warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Jak oceniła, wizy humanitarne są skutecznym narzędziem prawnym dla sprawnego funkcjonowania korytarzy.

Zdaniem Natalii Mushak, Polska zawsze podkreślała solidarność i wsparcie dla swoich wschodnich sąsiadów, na przykład Ukrainy. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiele ukraińskich firm IT założyło swoje biura w Polsce. Zarówno te firmy, jak i ich pracownicy potrzebują pomocy prawnej aby zintegrować się biznesowo w Polsce (a w konsekwencji na rynku wewnętrznym UE) i w polskim społeczeństwie.