Nasi eksperci chętnie korzystają z możliwości dzielenia się swoją wiedzą. W tym tygodniu Jacek Olech miał okazję wypowiadać się w ogólnopolskich programach radiowych i telewizyjnych.

  • Jakie błędy najczęściej prowadzą do zaciągania pożyczek na niekorzystnych warunkach? Co można zrobić po zaciągnięciu takich zobowiązań? Co zrobić kiedy pożyczkobiorca po zawarciu umowy zorientuje się, że warunki są bardzo niekorzystne? Do jakich podmiotów / instytucji można się zgłosić? Na te oraz inne pytania Jacek odpowiadał na antenie telewizji regionalnej.
  • Co robić kiedy mamy uciążliwego sąsiada? Od próby polubownego zakończenia sporu, przez zawiadomienie policji/straży miejskiej, do wniesienia powództwa – możliwe sposoby działania przybliżał Jacek słuchaczom audycji „Cztery Pory Roku”. Odpowiadał też na pytania: kiedy podjąć zdecydowane kroki, jaki jest przybliżony czas trwania tego rodzaju postępowań oraz co może mieć wpływ na korzystne rozstrzygnięcie.