Ważne zmiany dla przedsiębiorców - e-commerce i sprzedaż tradycyjna

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują w Polsce przepisy, które wprowadziły unijną dyrektywę 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r., zwaną dyrektywą Omnibus. Dyrektywa  wprowadza istotne zmiany w zasadach oferowania i sprzedawania towarów i usług w relacjach B2C (przedsiębiorca-konsument). Nowe zasady nie obowiązują w relacjach B2B (przedsiębiorca-przedsiębiorca) oraz C2C (konsument-konsument).

Część nowych obowiązków dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących sprzedaż on-line, a część obejmuje zarówno sprzedaż on-line, jak i sprzedaż tradycyjną. 

ZMIANY OZNACZAJĄ: 

  • nowe zasady organizowania promocji cenowych 
  • nowe obowiązki informacyjne po stronie przedsiębiorców 
  • wymogi odnośnie sposobu prezentowania oraz weryfikowania opinii użytkowników

NOWE OBOWIĄZKI DLA WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW

Niezależnie od formy sprzedaży (on-line lub tradycyjnie), wszyscy sprzedawcy od 1 stycznia 2023 r. mają nowe obowiązki w zakresie informowania konsumentów o cenach sprzedawanych produktów. 

Informowanie o cenie produktu lub usługi 

W tym samym miejscu musi być podana zarówno cena usługi lub towaru, jak i cena jednostkowa danego towaru lub usługi. Sposób poinformowania o cenie musi być jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. 

Informowanie o obniżonej cenie 

W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Informacja o najniższej cenie z ostatnich 30 dni musi zostać zamieszczona nie tylko na półce w sklepie czy na stronie internetowej sklepu, ale również w reklamie przecenionego produktu. W przypadku reklamowania obniżki cen towaru lub usługi przedsiębiorcy będą musieli realizować obowiązki uwidaczniania informacji o obniżkach. W reklamie obok informacji o obniżonej cenie trzeba będzie poinformować o najniższej cenie towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Większość sklepów internetowych nie została jeszcze dostosowana do zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i w informacjach o obniżonej cenie, nie jest podana informacja o najniższej cenie z ostatnich 30 dni. 

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Jakie są sankcje za naruszenie nowych obowiązków? 

W przypadku braku realizacji obowiązków odnoszących się do informowania o obniżonej cenie, przedsiębiorcom będą grozić kary finansowe w wysokości do 20 000 zł. Jeżeli do naruszenia dojdzie trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy, wówczas maksymalna wysokość kary będzie wynosić 40 000 zł. Organem właściwym do przeprowadzania kontroli oraz nakładania kar będzie Inspekcja Handlowa. 

Jeżeli przedsiębiorcy będą stosować fikcyjne obniżki, Prezes UOKiK może uznać taką praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Wówczas wysokość maksymalnej kary może wynieść nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

Jakie działania powinni podjąć przedsiębiorcy w związku ze zmianami? 

  • Zweryfikować sposób informowania o cenach towarów lub usług;
  • Wprowadzić zgodny z nowymi przepisami sposób informowania o obniżce cen towarów lub usług; 
  • Wprowadzić system wystawiania opinii, który umożliwi weryfikację opinii zamieszczanych przez klientów – ewentualnie poinformować o braku takiego systemu. 

NOWE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW ONLINE

Sposób prezentowania i weryfikowania opinii użytkowników 

Jeśli przedsiębiorca umożliwia klientom dostęp do opinii innych konsumentów o produktach, wówczas jest zobowiązany zamieszczać również informacje o tym, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli (czy autorzy opinii są weryfikowani przez przedsiębiorcę). 

Jeśli sprzedawca nie weryfikuje źródła zamieszczanych opinii, to opinie nadal mogą być zamieszczone na jego stronie internetowej, ale musi być również zamieszczona informacja o tym, że opinie nie są przez niego weryfikowane.