12 kwietnia br. eksperci z działu podatkowego DSK wezmą udział w Forum Cen Transferowych organizowanym przez Ministerstwo Finansów.                                                                                                                                  

Forum jest pierwszym wydarzeniem w ramach planowanego cyklu spotkań mających przyczynić się do zwiększenia pewności stosowania prawa w obszarze cen transferowych. Zgodnie z założeniami organizatorów, ma się stać platformą dyskusyjną na temat cen transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z zakresu TP. Kancelarię DSK na Forum będą reprezentowali Marcin Palusiński i Patrycja Niemczyk.