Z dumą informujemy, że Łukasz Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny w DSK Kancelaria, został trenerem prawnym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.                                                                                                       

W ramach prac związanych z projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”, Łukasz Lewandowski jako trener prawny będzie prowadził szkolenia dla sędziów w całej Polsce z zakresu e-protokołu. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest wdrożenie nowych e-usług publicznych w sądach powszechnych na terenie Polski oraz podniesienie jakości i dostępności e-usług już istniejących. Realizacja tego projektu ma zapewnić wdrożenie we wszystkich polskich sądach (procedura cywilna i wykroczeniowa) usług:

  •  automatycznej transkrypcji mowy na tekst,
  •  przeprowadzania rozprawy na odległość,
  •  udostępniania protokołu elektronicznego,
  •  wirtualizacji wideokonferencji,
  •  elektronicznych oraz ustnych uzasadnień poprzez Portal Informacyjny.

Skutkiem wdrożenia e-protokołu jest skrócenie czasu trwania rozpraw oraz umożliwienie przesłuchania świadków i stron na odległość za pomocą wideokonferencji. Innymi zaletami tego rozwiązania są: urzeczywistnienie zasady jawności postępowania i rzetelność zapisu przebiegu rozpraw, zwiększenie dyscypliny na sali rozpraw, umożliwienie stronom dostępu do nagrań z rozpraw przez internet za pośrednictwem Portali Informacyjnych.