Podsumowując wrzesień 2018 w DSK Kancelaria, przekazujemy garść informacji o naszych ostatnich działaniach.                                                                                                   

1. Podstawą DSK jest nasz Zespół. Jesteśmy dumni i cieszymy się ze wszystkich osiągnięć naszych ludzi. We wrześniu:

  • Patrycja Niemczyk ukończyła studia podyplomowe na SGH dotyczące cen transferowych;
  • Agnieszka KostrzewskaMichał Solarski zdali egzaminy na aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu;
  • Marta Ciesielska i Łukasz Lewandowski zostali wykładowcami w ramach studiów Executive Master of Business Administration (MBA) na jednej ze znanych poznańskich uczelni;
  • Michał Jackowski dołączył do podgrupy medycznej w ramach grupy roboczej IoT utworzonej przy Ministerstwie Cyfryzacji.
  • Łukasz Lewandowski przeszkolił sędziów i referendarzy sądowych w Gryfinie, Myśliborzu i Poznaniu w zakresie wdrożenia protokołu elektronicznego w ramach postępowania cywilnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. W ten sposób, DSK przyczynia się do nowego, innowacyjnego sposobu prowadzenia spraw przez sądy.
  • Łukasz Lewandowski opublikował w Kwartalniku Doradca Restrukturyzacyjny, prestiżowym branżowym czasopiśmie, glosę do wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego odpowiedzialności wspólników spółki osobowej za zobowiązania tej spółki w razie zawarcia układu z wierzycielami. Przypominamy, że kanwą komentarza jest wygrana przez Łukasza sprawa przed tym sądem.

2. Tomasz Zgoda, Wiktoria Zielińska i Julita Wilbik-Klimek przygotowali pełną dokumentację dotyczącą emisji obligacji dla spółki produkcyjnej i uzyskali wpis uchwały o emisji obligacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Paweł Kuźmiak i Marcin Palusiński wraz z zespołem podatkowym kontynuowali prace związane z dokumentacją cen transferowych dla kilku klientów (grup spółek), zakończone złożeniem niezbędnych wniosków i deklaracji dla organów podatkowych przed upływem ustawowego terminu – 30 września.

4. Łukasz Szmit i Marta Lasota wraz z działem Zarządzania Wierzytelnościami wygrali przetarg publiczny na 3-letnią obsługę jednego z największych dostawców usług publicznych. DSK zostało uznane przez Zamawiającego za wysoce innowacyjnego dostawcę kompleksowych usług zarządzania wierzytelnościami.

5. Zaledwie 6 miesięcy temu jeden z Klientów DSK wdrożył nasz autorski program windykacji należności. Przez ten czas, zespół Zarządzania Wierzytelnościami DSK – kierowany przez Łukasza Szmita – zdołał zmniejszyć dla Klienta zaległe należności z 20 do 5 milionów zł. W ten sposób odzyskaliśmy 15 milionów zł kapitału obrotowego potrzebnego naszemu Klientowi (jednemu z największych prywatnych uniwersytetów) do niezbędnych inwestycji.

6. Natalia Cieplińska i Mateusz Muniak doradzali Klientowi w projekcie dotyczącym wprowadzenia na rynek nowej, prestiżowej marki akcesoriów kosmetycznych. We wrześniu zakończono etap ustalania warunków prawno-finansowych partnerów projektu oraz przygotowano pierwsze umowy o współpracy. Natalia Cieplińska i jej zespół przygotowali także program opcji menedżerskich i audyt benefitów pracowniczych dla Klienta z branży IT.

7. Michał Jackowski i Natalia Cieplińska z zespołem ds. obsługi IT, sfinalizowali negocjacje 10 umów z zakresu świadczenia usług agile IT dla największego polskiego software house’u.

8. Dział Obsługi Inwestycji doradzał jednej z największych spółek budowlanych przy realizacji zamówienia publicznego na projekt i budowę drogi ekspresowej. Dzięki działaniom Jakuba Depa, Marty Dziewulskiej i Kingi Kozłowskiej-Witek inwestycję zakończono w pierwotnym czasie na ukończenie. Kancelaria DSK doprowadziła do uznania roszczeń wykonawcy o dodatkowy czas na ukończenie oraz o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała te roszczenia na dodatkowe 60 dni oraz ponad 42 miliony złotych.

9. Zespół Zamówień Publicznych DSK wygrał kolejne postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą dla naszego Klienta – dostawcy sprzętu IT. Marta Dziewulska, Jędrzej Witaszczak i Anna Loch, uzyskali korzystne rozstrzygnięcie KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta konkurenta została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę.

10. Zespół Doradztwa Inwestycyjnego DSK wyróżnia to, że składa się on nie tylko z prawników, ale także inżynierów. Dzięki wsparciu Marty Dziewulskiej (radcy prawnego) i Karola Przyborskiego (inżyniera), uzyskano dla naszego Klienta realizującego budowę drogi ekspresowej, wydzielenie odcinka robót i przedłużenie czasu na ukończenie dla tego odcinka o ponad 100 dni.

11. Ostatnie, ale nie mniej ważne wydarzenie 🙂 10 osób z Zespołu DSK (w tym dwóch Partnerów), wzięło udział w biegu charytatywnym Poland Business Run 2018 w Poznaniu. Po raz pierwszy DSK reprezentowane było przez dwa zespoły i obydwa uzyskały świetne wyniki! DSK Team 1 ukończył bieg na 92 miejscu (na 700 zespołów startujących w biegu), poprawiając swój zeszłoroczny wynik o ponad 150 miejsc. DSK Team 2 wystartował jako debiutant, ale również z powodzeniem ukończył bieg.