Czy prawnicy mają wiedzę na temat zarządzania projektami? Czy wiedzę tę stosują i rzeczywiście zarządzają prowadzonymi projektami? Czy wykorzystują do tego celu jakieś narzędzia?

Te i inne pytania stanowiły dla nas punkt wyjścia do badania, które przeprowadziliśmy wśród prawników z kancelarii prawnych i działów prawnych przedsiębiorstw. Wyniki i wnioski z tego badania mamy przyjemność przedstawić w raporcie „Zarządzanie projektami prawnymi w Polsce 2019/2020. Badanie rynku prawniczego”.

Raport został przygotowany przez firmę Agile Lawyer oraz DSK Kancelaria, we współpracy z praktykami zarządzania projektami zaangażowanymi we współtworzenie konferencji nt. zarządzania projektami prawnymi. Powstał na podstawie ankiety dotyczącej stanu zarządzania projektami prawnymi w Polsce, wywiadów i rozmów z prawnikami oraz naszych własnych doświadczeń.

Projektując założenia konferencji, chcieliśmy wybrać temat dający podstawę do rozmowy o przyszłości zawodu prawnika. Mieliśmy kilka celów. Po pierwsze weryfikację, czy prawnicy w ogóle mają wiedzę na temat zarządzania projektami. Po drugie, czy rzeczywiście zarządzają projektami prawnymi. Po trzecie czy wykorzystują dla tego celu jakieś narzędzia i jak bardzo są one innowacyjne. Naszym zamiarem było ustalenie trendów i wyzwań dotyczących rozwijającej się dziedziny Legal Project Management (LPM – zarządzanie projektami prawnymi) w Polsce.

Metoda tworzenia raportu była pragmatyczna – starannie wybieraliśmy materiał i staraliśmy się unikać błędów logicznych w wyciąganych wnioskach, ale jednocześnie nie stosowaliśmy restrykcyjnie metod badań używanych przez szkoły wyższe i instytuty badawcze. Krótko mówiąc, byliśmy „agile” przy tworzeniu raportu i mamy nadzieję, że udało nam się w ten sposób stworzyć rzetelny wizerunek wyzwań, oczekiwań i możliwości stojących przed obszarem LPM w Polsce.

Zapraszamy do lektury raportu – kliknij poniżej aby go pobrać ze strony naszego Partnera – Agile Lawyer. 

Wszystkich zainteresowanych dyskusją na temat LPM zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu: m.jackowski@dsk-kancelaria.pl