Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Jacka Santorskiego z Michałem Jackowskim, prawnikiem, adwokatem, współwłaścicielem kancelarii DSK oraz współzałożycielem AnyLawyer – organizacji opracowującej rozwiązania AI dedykowane dużym firmom prawniczym.

Rozmowa jest o tym, czym jest przywództwo i jak lider może być skuteczny w świecie sztucznej inteligencji: urealniając AI, korzystając z naturalnych predyspozycji młodszego pokolenia, dbając o swoją integralność. Ta ostatnia jest niemożliwa bez odpowiedniej samoświadomości Michał Jackowski opowiada o swojej drodze od studiów prawniczych, przez biznesowe studia we Francji po wnioski, że mimo wysokich kompetencji nie do końca rozumiał siebie. Między innymi dlatego zdecydował się na udział w Akademii Psychologii Przywództwa. Podczas rozmowy dzieli się swoim doświadczeniem z APP, które jest studium podyplomowym na poziomie MBA, opracowanym przez Jacka Santorskiego wraz ze współpracownikami zespołu grupy Values_. Program studium jest realizowany od 2010 r. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Nagranie rozmowy – TUTAJ