Agnieszka Gaj

Stanowisko:

adwokat

Obszary doradztwa:

obsługa prawna spółek, prawo cywilne, procesy sądowe

Zespół:

procesowy i obsługi transakcyjnej

Języki:

angielski

  • Agnieszka jest doświadczonym prawnikiem procesowym, specjalizującym się w prawie karnym, rodzinnym, sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, własności intelektualnej oraz błędów medycznych
  • Wspiera firmy z branży automotive, budowlanej oraz wydawniczej – doradza im w bieżącej działalności
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami ścigania i sądami administracyjnymi
  • W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, na kierunku Mediacje i Negocjacje
Agnieszka-Gaj_DSK Kancelaria