W dniach 8-9 czerwca 2022 r. odbył się w Berlinie Kongres Made in Poland, zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie potencjału polskich producentów i innowatorów. Były na nim obecne firmy, które mają wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Na kongresie nie zabrakło przedstawicieli DSK Kancelaria i AnyRobot-Robotic Process Automation z projektem AnyLawyer. Rok naszych wspólnych działań zaowocował powstaniem narzędzia opartego o AI i machine learning, które pomaga prawnikom w automatycznej weryfikacji umów NDA.

Projekt reprezentowali Michał Jackowski i Piotr Bączyk oraz Edyta Pietak i Łukasz Chojnowski (AnyRobot). Wspólnie promowali markę AnyLawyer i dyskutowali na temat rozwoju polskich innowacji. Wystąpili m. in. jako paneliści podczas rozmowy na temat wyzwań i możliwości, które oferują procesy robotyzacji i wykorzystania AI w działalności przedsiębiorców. A podczas gali kongresowej odebrali nagrodę dla AnyLawyer.

Cieszymy się i gratulujemy!