W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przeczytamy artykuł red. Przemysława Wojtasika z komentarzem Tomasza Wojecha, dotyczący podejścia fiskusa do wydatków wiązanych z ESG. Pojawiły się bowiem pierwsze interpretacje w tym zakresie.

Firmy zaczynają inwestować w politykę zrównoważonego rozwoju. Interpretacje są dla nich korzystne.

Prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) staje się coraz ważniejsze. Czy się to komuś podoba czy nie, niedługo już będzie rynkowym standardem, do którego trzeba się dostosować – mówią eksperci.

Wymogi UE i rynku

– Działanie zgodnie z zasadami ESG jest wymogiem unijnych przepisów, a konkretnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (która musi być zaimplementowana do polskiego prawa). Wynika z niej, że największe spółki będą już w 2025 r. składać specjalne raporty za 2024 r. Powinny wykazać w nich, jak realizują politykę zrównoważonego rozwoju, czyli w jaki sposób dbają o środowisko naturalne, przestrzegają praw człowieka czy zapewniają transparentność firmy – tłumaczy Tomasz Wojech, adwokat w DSK Kancelaria. Dodaje, że obowiązki sprawozdawcze w kolejnych latach czekają też mniejsze firmy.

– Zresztą już teraz wiele przedsiębiorstw tworzy raporty z zakresu ESG dobrowolnie, choćby po to, żeby zachęcić inwestorów. Sprawozdań z niefinansowymi danymi wymagają też często kontrahenci zagraniczni, banki czy ubezpieczyciele. I stanie się to coraz powszechniejsze, firmy działające w łańcuchach dostaw będą oczekiwały raportów od podwykonawców, co sprawi, że o politykę zrównoważonego rozwoju będą musieli zadbać też mali przedsiębiorcy – mówi Tomasz Wojech.

Oczywiście ESG to spore wydatki. – Firmy muszą zainwestować w wiedzę, zatrudnić zewnętrznych specjalistów albo przeszkolić własnych pracowników, zlecić audyt. I podejmować różne działania zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, jak przeprowadzenie termomodernizacji budynku czy zorganizowanie akcji sadzenia lasu – wymienia Tomasz Wojech.

Czy takie wydatki są kosztem uzyskania przychodów? Generalnie tak, pojawiają się już pierwsze interpretacje, w których firmy powołują się na ESG, a fiskus potwierdza, że wie i rozumie, o co chodzi.

O jedną z nich wystąpiła spółka z o.o. świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości. Powołała zespół odpowiedzialny za konsultowanie działań z zakresu ESG. Podkreśla, że w sektorze nieruchomości polityka zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kwestii oddziaływania na środowisko naturalne, odgrywa kluczową rolę. Zarówno inwestorzy, jak i najemcy wymagają bowiem, aby włączać aspekty ESG w proces projektowania i konstrukcji budynków.

Monodram i wolontariat

Spółka postanowiła poszerzyć pakiet usług i oferuje klientom wsparcie w budowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Zorganizowała imprezę, na której prezentowała nowe kompetencje. Zaprosiła na nią kontrahentów. Oprócz części oficjalnej odbył się także występ teatralny – monodram poruszający tematykę ekologii.

Spółka poniosła szereg wydatków, m.in. na honoraria aktorki, reżysera, scenografa i muzyka. Zapłaciła za rekwizyty, kostiumy, wyposażenie, oświetlenie i nagłośnienie, postawienie widowni. Wynajęła salę, zamówiła posiłek, kupiła materiały promocyjne.

Czy może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Twierdzi, że tak. Argumentuje, że impreza miała pokazać jej podejście do polityki zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy eventu mieli okazję zapoznać się z ideą ESG. Związane z nią wyzwania zostały przedstawione w oryginalnej formule wykorzystującej kulturę wysoką, kreatywność i sztukę. Fiskusa przekonały te argumenty. Przyznał, że wydatki na organizację eventu można zaliczyć do kosztów (interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010. 459.2023.1.MR1).

Na ESG powoływała się też spółka z o.o. z branży transportowej, która angażuje swoich pracowników w wolontariat. Podkreśliła, że jest to element działalności firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest uwzględniany w przygotowanym cyklicznie od 2010 r. raporcie ESG. W oparciu o te raporty tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstwa. Czy wydatki na przeprowadzane akcje, np. zakupy narzędzi do prac porządkowych czy karmy dla zwierząt można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak (nr 0111-KDIB2-1. 4010.216.2023.3.DD).

– Wydatki na ESG z reguły mają związek z działalnością, dobrze, że skarbówka to dostrzega – podsumowuje Tomasz Wojech.