Zespół podatkowy DSK wygrał wczoraj precedensową sprawę przed NSA!

Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej oraz wykładni językowej sformułowania “towarzyszyć”.

Zgodnie z treścią przepisu, do przychodu z odpłatnego zbycia towarów zaliczamy także przychód osiągnięty w sytuacji, w której zbywanemu towarowi towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Organy skarbowe stosowały rozszerzającą interpretację, według której za każdym razem gdy mamy do czynienia zarówno ze sprzedażą towarów jak i świadczeniem usług – w ramach jednej transakcji – mamy w praktyce do czynienia ze sprzedażą detaliczną podlegającą opodatkowaniu. Organ odrzucił zatem podział na część składową transakcji o charakterze dominującym oraz część składową o charakterze towarzyszącym, zrównując je w pełni.

Marcin Palusiński i Krzysztof Śliwiński z DSK Kancelaria reprezentowali Klienta, który świadczy liczne usługi serwisowe, wymagające zużycia materiałów (farb, olejów, części zamiennych). Argumentowali, że poprzez użycie słowa “towarzyszyć” ustawodawca wprowadził jasną hierarchię oraz wyróżnienie między elementem wiodącym transakcji oraz jego składnikiem pomocniczym. Tym samym opodatkowaniu podlegać może sprzedaż samodzielnego towaru lub sprzedaż towaru, któremu towarzyszy usługa odrębnie nieewidencjonowana. Nie ma natomiast podstaw dla opodatkowania sprzedaż usługi, której towarzyszy towar.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny przychyliły się do ich stanowiska, potwierdzając, że sprzedaż usług z użyciem materiałów nie stanowi sprzedaży detalicznej i nie podlega podatkowi. To precedensowy wyrok, który korzystnie rozstrzygnął wątpliwości na rzecz podatnika.

Więcej na temat ten temat przeczytasz TUTAJ.