Tomasz Wojech

Stanowisko:

adwokat

Obszary doradztwa:

corporate governance, M&A, obsługa prawna spółek, prawo cywilne, prawo nieruchomości, procesy sądowe, zamówienia publiczne

Zespół:

procesowy i obsługi transakcyjnej

Języki:

angielski

 • Tomasz specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym, procedurze cywilnej, a także kompleksowej obsłudze prawnej spółek. Ma szczególne doświadczenie w obsłudze branż: budowlanej, deweloperskiej, projektowej, automotive, nowych technologii, TSL i energetycznej. Doradzał zarówno podmiotom polskim jak i korporacjom międzynarodowym
 • Świadczy kompleksową obsługę inwestycji budowlanych, ESG – transformacja środowiskowa
 • Posiada bogate doświadczenie w obsłudze skomplikowanych procesów cywilnych i postępowań administracyjnych, zarówno po stronie przedsiębiorców jak i osób fizycznych, nieprowadzących działalności
 • Jest mediatorem sądowym, wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • Autor licznych skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentował strony w postępowaniach sądowych o precedensowym znaczeniu dla wykładni prawa krajowego i prawa europejskiego
 • Autor i współautor publikacji naukowych wydawanych nakładem takich wydawnictw, jak Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck, Innovatio Press – m.in. monografii dotyczących zabezpieczeń wierzytelności, działalności deweloperskiej i ochrony danych osobowych
 • Czynny uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, wykładowca akademicki i w ramach szkolenia aplikantów (adwokackich, notarialnych)
 • Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w jednej z najstarszych spółek adwokackich w Wielkopolsce.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nagrodzony za osiągnięcia naukowe. Ukończył 4-letnie studia doktoranckie na macierzystym wydziale. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo prawne dla przedsiębiorców, m.in. dla największego dealera samochodów w Polsce, w szczególności w sferze akwizycji nieruchomości, due diligence spółek i nieruchomości, procesu budowlanego, compliance, corporate governance, a także przy kluczowych zagadnieniach prawnych różnych modeli dystrybucji
 • Reprezentowanie wykonawców i podwykonawców inwestycji o zapłatę tzw. wynagrodzenia dodatkowego i innych roszczeń z umów o roboty budowlane, o dużej wartości przedmiotu sporu przed sądami wszystkich rzędów
 • Obsługa procesów z powództwa i przeciwko znanym pracowniom projektowym (prawa autorskie, błędy projektowe) o dużej złożoności (projektowanie autostrad, dróg ekspresowych, galerii handlowych, budynków biurowych)
 • Doradztwo i reprezentowanie klientów kancelarii w klasycznych procesach cywilnych o skomplikowanych stanach faktycznych (m.in. na tle umów przedwstępnych czy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego)
 • Reprezentowanie spółek technologicznych w wielowątkowych procesach sądowych, m.in. na tle wad oprogramowania, wad infrastruktury IT
 • Stałe wsparcie eksperckie wewnętrznych działów compliance (m.in. w sferze RODO, ustaw sankcyjnych, regulacji antymonopolowych)
 • Wsparcie eksperckie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji i konsumentów (koncentracje, antymonopolowe, zatory płatnicze)
 • Kompleksowa obsługa prawna inwestycji  kubaturowych i infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach FIDIC, projekty i negocjowanie umów podwykonawczych: roboty, dostawy, usługi)
Tomasz_Wojech_DSK Kancelaria