Biznes powinien zainteresować się elektronicznym postępowaniem upominawczym, ponieważ ma ono kilka zalet ważnych dla przedsiębiorców. Przede wszystkim jest szybsze i tańsze.

Wspomnniane postępowanie działa już od 2010 r., ale jego stosowanie mogłoby być zdecydowanie bardziej popularne. W 2024 r. potencjał nadal nie jest odpowiednio wykorzystywany w szczególności w postępowaniach gospodarczych.

Do 2023 r. większość spraw cywilnych i gospodarczych było kierowanych do sądów właściwości ogólnej. Statystyki za ostatnie lata pokazują, że średnie procedowanie trwa około sześciu miesięcy, nie wliczając sytuacji, w których pozwany np. nie odbiera korespondencji lub zaskarży pozytywne dla powoda rozstrzygnięcie.

Najświeższe dane dotyczące postępowań sądowych prowadzonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskazują, że czas trwania spraw przed e-Sądem to tylko 19 dni. Z 2 mln spraw, które wpłynęły do e-Sądu, tylko 10 proc. stanowią sprawy gospodarcze. Z perspektywy lawinowo składanych wniosków o przeprowadzenie postępowań naprawczych oraz upadłościowych biznes powinien zwiększyć wykorzystanie e-Sądu, gdyż ma on kilka podstawowych dla przedsiębiorców zalet. Przede wszystkim jest tańszy i szybszy.

Jedną z głównych zalet elektronicznego postępowania upominawczego jest wygoda oraz oszczędność czasu dla wszystkich stron zaangażowanych w proces. Dzięki możliwości załatwienia wszystkich formalności online zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mogą uniknąć osobistego stawiania się w urzędzie lub sądzie. Wystarczy dostęp do internetu i kilka kliknięć, aby zainicjować lub udzielić odpowiedzi w postępowaniu upominawczym.

W e-sądzie nie przedkładamy dowodów w formie papierowej lub na innych nośnikach. Dowód jest jedynie wskazywany wraz z okolicznością, na jaką został powołany. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest również znacznie prostsze w obsłudze niż tradycyjne formy.

Dzięki uproszczonym procedurom oraz czytelnym formularzom dostępnym online nawet osoby niezaznajomione z prawem mogą łatwo poruszać się po procesie elektronicznego postępowania. To eliminuje barierę nieznajomości prawa oraz skomplikowanej terminologii, która często odstrasza ludzi od korzystania z usług sądowych.

Dzięki zautomatyzowanym procesom oraz elektronicznej wymianie dokumentów cały proces od złożenia wniosku do wydania decyzji jest znacznie skrócony w porównaniu z tradycyjnymi procedurami. To nie tylko przyspiesza uzyskanie odpowiedzi dla wierzyciela, ale także umożliwia szybsze uregulowanie zobowiązań przez dłużnika, co może zminimalizować koszty oraz negatywne skutki długotrwałych sporów.

Ważnym aspektem elektronicznego postępowania upominawczego jest też zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufności danych. Systemy używane w tym procesie są oparte na zaawansowanych technologiach zabezpieczeń, które chronią informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Postępowanie zapewnia jednocześnie szeroki dostęp do usług sądowych. Niezależnie od lokalizacji czy godziny, każdy może skorzystać z elektronicznych formularzy.

Elektroniczne postępowanie może przynieść znaczną oszczędność kosztów zarówno dla wierzycieli, jak i dla samego systemu sądowego. Przede wszystkim należy wskazać, iż opłata sądowa za pozew to ¼ wartości opłaty, którą powód jest zobowiązany wnieść, gdy składa pozew przed sądem właściwości ogólnej.

Dodatkową wartością jest eliminacja papierowej dokumentacji oraz pracy biurowej. To wszystko pozwala obniżyć koszty związane z prowadzeniem postępowań. Ponadto, szybsze rozstrzygnięcie spraw może zmniejszyć koszty związane z prolongatą oraz z długotrwałymi procesami sądowymi, a także zapewnić wyższą skuteczność postępowań egzekucyjnych ze względu na krótszy czas od powstania zobowiązania do momentu skierowania sprawy do komornika.

Z tych powodów warto korzystać z e-Sądu, aby efektywnie zarządzać swoimi zobowiązaniami oraz uniknąć zbędnych opóźnień i kosztów tradycyjnych postępowań sądowych.

Artykuł ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 20 marca 2024 roku