Fiskus kwestionuje wydatki przedsiębiorstw na spotkania integracyjne, gdy uczestniczą w nich współpracownicy (tzw. samozatrudnieni). Skarbówka uważa, że koszty te stanowią reprezentację i nie kwalifikują się jako odliczenie podatkowe.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił to stanowisko w orzeczeniu z października 2022 roku, jednak sądy wojewódzkie nadal przychylają się do argumentów firm, które wskazują na kluczową rolę tzw. samozatrudnionych w ich działalności.

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w „Rzeczpospolitej”. Red. Przemysław Wojtasik, rozmawia na ten temat z Pawłem Kuźmiakiem, który mówi o doświadczeniach DSK Kancelaria w sprawach tego typu.

– Fiskus nie uwzględnia realiów gospodarczych i nie zauważa, że w wielu branżach, np. informatycznej, samozatrudnieni nie są obcymi kontrahentami, tylko członkami zespołu. Takimi jak pracownicy. Jeśli więc właściciel firmy zaprasza cały team na imprezę integracyjną, to w jednym celu: budowania dobrej atmosfery pracy. Dlatego skarbówka nie powinna rozdzielać wydatków – mówi Paweł Kuźmiak, doradca podatkowy, partner w DSK Kancelaria.

Trudno jednak liczyć na złagodzenie stanowiska fiskusa, bo wygrał spór w sprawie imprez integracyjnych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. (…) Fiskus kazał wyrzucić wydatki przypadające na samozatrudnionych z podatkowych kosztów. WSA w Rzeszowie uchylił interpretację. NSA przyznał jednak rację skarbówce, stwierdzając, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku na motywowanie współpracowników do lepszego prowadzenia własnego biznesu. Podkreślił, że firmę łączą z samozatrudnionymi powiązania biznesowe zakładające równorzędność i niezależność obu stron umowy. Oni sami organizują sobie działalność, tak aby przynosiła jak największe zyski. Firma, z którą współpracują nie musi ich motywować (wyrok NSA z 19 października 2022 r., sygn. II FSK 572/22).

Okazuje się jednak, że wojewódzkie sądy administracyjne, mimo stanowiska NSA, nadal wydają pozytywne dla podatników orzeczenia. Pokazuje to sprawa spółki rekrutującej specjalistów dla branży IT. Organizuje spotkania integracyjne dla pracowników i samozatrudnionych. Fiskus kazał jej podzielić wydatki i wyrzucić z kosztów uzyskania przychodów te, które dotyczą osób na umowach B2B. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu miał jednak inne zdanie. (…)

Zdaniem sądu „nie ma istotnego znaczenia forma umowy zawartej z daną osobą, ma natomiast znaczenie jednakowy cel wydatków, tj. nawiązanie i utrzymanie współpracy z najlepszymi współpracownikami oraz zwiększanie wydajności zespołu, a w konsekwencji osiągnięcie wyższych przychodów” (wyrok WSA w Poznaniu z 21 kwietnia 2023 r., sygn. I SA/Po 114/23).

– Ten wyrok daje nadzieję firmom, że sprawa imprez integracyjnych nie jest jeszcze definitywnie przesądzona i zwycięży jednak stanowisko uwzględniające potrzeby obrotu gospodarczego – podsumowuje Paweł Kuźmiak.

Cały artykuł przeczytasz tutaj.

A więcej na temat podejścia fiskusa do podatkowego alokowania kosztów związanych z wydatkami na współpracowników znajdziesz tutaj:

1. „Obiad w firmowych kosztach tylko dla pracowników”

2. „Wydatki na imprezy integracyjne dla b2b w kosztach podatkowych”