W pierwszym półroczu 2023 r. polskie przedsiębiorstwa odnotowały łącznie 2528 przypadków niewypłacalności, co oznacza wzrost o 142 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Ta liczba obejmuje zarówno postępowania sądowe, jak i obwieszczenia pozasądowe.

Istnieją dłużnicy, którzy korzystają z postępowania o zatwierdzeniu układu głównie w celu uniknięcia egzekucji w okresie ochronnym. Sprzyjają temu obecne regulacje, które bardziej skupiają się na zapewnieniu ochrony dłużnikowi niż wierzycielowi.

Wierzyciele, którzy uważają się za pokrzywdzonych, dysponują jednak narzędziem, które daje im ochronę. „W przypadku uznania przez wierzyciela, że obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego stanowi nadużycie, gdyż zmierza jedynie do uniknięcia egzekucji przez okres czterech miesięcy, wierzyciel na podstawie art. 226f prawa restrukturyzacyjnego może złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia. Przesłanką do uwzględnienia takiego wniosku jest pokrzywdzenie wierzycieli”, wyjaśnia Justyna Peplinska, radca prawny z działu zarządzania wierzytelnościami DSK Kancelaria.

Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się na portalu prawo.pl.

Pełen komentarz Justyny Peplinskiej:

Postępowanie o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego w dalszym ciągu jest najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. W ostatnich miesiącach nastąpił jednak nieznaczny spadek liczby dokonanych obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego. O ile w drugim półroczu 2022 roku ukazywało się średnio 200 obwieszczeń na miesiąc, o tyle w pierwszej połowie 2023 roku jest to przeciętnie 167 obwieszczeń miesięcznie.

Wierzyciele powinni jednak nadal liczyć się z utrudnieniami w dochodzeniu należności na drodze egzekucji. W znacznej większości tego rodzaju postępowań do sądów wpływają wnioski o zatwierdzenie układu, które przedłużają okres ochrony przeciwegzekucyjnej. Stosunkowo wysoka liczba składanych wniosków o zatwierdzenie układu wskazuje na to, że powodem zainicjowania takiego postępowania jest nie tylko uniemożliwienie wszczęcia egzekucji, lecz faktyczne doprowadzenie do układu z wierzycielami.

Oczywiście nie można wykluczyć, że głównym lub nawet wyłącznym celem niektórych dłużników jest uzyskanie zakazu prowadzenia względem nich egzekucji. Nie powinno to jednak dotyczyć tych dłużników, względem których postępowania egzekucyjne są już w toku – z uwagi na wątpliwości interpretacyjne odnośnie do odpowiedniego stosowania art. 312 prawa restrukturyzacyjnego, tj. możliwości lub jej braku co do stwierdzenia zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a przede wszystkim uchylenia zajęć dokonanych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto nadmienić, iż w przypadku uznania przez wierzyciela, że obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego stanowi nadużycie, gdyż zmierza jedynie do uniknięcia egzekucji przez okres czterech miesięcy, wierzyciel na podstawie art. 226f prawa restrukturyzacyjnego może złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia. Przesłanką do uwzględnienia takiego wniosku jest pokrzywdzenie wierzycieli.