W obecnych warunkach gospodarczych przedsiębiorcy coraz częściej kładą nacisk na wyłączenie i ograniczenie ryzyk wynikających z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zabezpieczają swój majątek oraz ograniczają ryzyko kierowania w ich stronę roszczeń odszkodowawczych. Gwarantują sobie tym spokój, niezbędny do prowadzenia efektywnego biznesu. W tym celu sięgają zarówno po podstawowe, jak i bardziej wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe.

Przedsiębiorcy najczęściej wykupują OC związane z prowadzeniem działalności, ubezpieczenie wyposażenia, maszyn oraz budynków. Wybierając sumę ubezpieczenia, najchętniej zdają się na sugestie agenta. Co druga firma w Polsce ma zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe. Przy wyborze polisy dla 76 proc. przedsiębiorców decydująca jest wysokość składki. Nie jest to jednak jedyne kryterium – siedmiu na dziesięciu zwraca uwagę na to, na wypadek jakich zdarzeń polisa zapewnia ochronę. Takie są podstawowe wnioski wynikające z raportu „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023” omawianego na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Jak można przeczytać w artykule red. Reginy Skibińskiej, aż 96 proc. spośród badanych firm ma ubezpieczenie. Co drugi podmiot wykupuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe, ale 37 proc. firm – wyłącznie obowiązkowe wymagane prawem (np. OC pojazdu). Niespełna co dziesiąte przedsiębiorstwo korzysta z ubezpieczeń majątkowych. Właściciele małych firm najczęściej decydują się wyłącznie na ubezpieczenia obowiązkowe (48 proc.). Dodatkowe polisy zdecydowanie częściej wykupują większe podmioty (zatrudniające powyżej 50 pracowników); robi tak 66 proc. z nich.

– Przedsiębiorcy coraz częściej zabezpieczają też potrzeby ubezpieczeniowe swoich pracowników i współpracowników. W przeszłości były to wyłącznie polisy NNW dla pracowników. Obecnie pakiety ubezpieczeń opłacane przez pracodawców są bardzo szerokie. Przedsiębiorcy partycypują w kosztach ubezpieczeń grupowych i kosztach prywatnej opieki medycznej – tak dla pracowników i współpracowników, jak i dla ich rodzin – mówi Piotr Rygorowicz, aplikant adwokacki w DSK Kancelaria.

Ubezpieczenie chroniące sprzęt elektroniczny ma więcej niż co druga firma, co świadczy o docenianiu potencjalnych problemów związanych z uszkodzeniem takiego sprzętu. OC zawodowe jest ważne dla 51 proc. przedsiębiorstw, a dla 41 proc. – ubezpieczenie chroniące rzeczy osób trzecich przyjęte w celu sprzedaży lub wykonania usługi. Stosunkowo mało popularne są wciąż polisy umożliwiające korzystanie z pomocy prawnej – decyduje się na nie 19 proc. badanych.

– Coraz częściej, uwzględniając warunki rynkowe, przedsiębiorcy sięgają też po ubezpieczenia finansowe. Zapewniają one ochronę w sytuacjach, gdy partner biznesowy nie dotrzyma obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi czy towaru – twierdzi Piotr Rygorowicz.

Taką ochronę najczęściej uzyskuje się w ramach gwarancji ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia należności.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.