Firmy wdrażają obecnie znowelizowane przepisy kodeksu pracy. Regulują one na nowo zawieranie umów na okres próbny.

Przed nowelizacją obowiązywały w tym zakresie bardzo proste zasady. Umowę o pracę na okres próbny w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika, można było zawrzeć na maksymalnie trzy miesiące. Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązują już nowe regulacje, które określają czas trwania umowy próbnej w zależności od długości przyszłej umowy na czas określony. W umowie należy określić czas trwania przyszłego kontraktu na czas określony po zakończeniu próby, jeśli ma być on krótszy niż rok. Takie postanowienie nie jest wymagane, jeśli strony planują zawrzeć umowę na co najmniej 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.

Zgodnie z nowymi przepisami, umowa na okres próbny może trwać:

  • jeden miesiąc, w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż sześć miesięcy,
  • dwa miesiące, w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej sześć miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy,
  • trzy miesiące – w domyśle w pozostałych przypadkach (czyli jeśli po okresie próbnym firma chce zawrzeć umowę na okres co najmniej roku lub na czas nieokreślony).

Zapraszamy do lektury artykułu red. Łukasza Guza, z komentarzem Piotra Rygorowicza z zespołu korporacyjnego i prawa IT.