Katarzyna Holik wypowiedziała się dla Programu III Polskiego Radia. Wypowiedź dotyczyła prawnej dopuszczalności wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego kary śmierci.

Temat ten odżył w ostatnich wypowiedziach polityków na temat zasadności przywrócenia kary śmierci, wygłaszanych w ramach dyskusji o zaostrzaniu kar na przykładzie tragedii 8-letniego Kamilka, brutalnie zamordowanego przez swojego ojczyma.

Katarzyna Holik zwróciła uwagę na brak możliwości wprowadzenia kary śmierci do polskiego Kodeksu karnego z uwagi na łączące Polskę akty międzynarodowe, w szczególności Europejską Konwencję Praw Człowieka, a także na brak zasadności ciągłych dążeń do zwiększania represyjności prawa karnego, w szczególności w zakresie kar.