Piotr Rygorowicz

Stanowisko:

aplikant adwokacki

Obszary doradztwa:

due diligence, M&A, obsługa prawna spółek, prawo korporacyjne

Zespół:

korporacyjny i prawa IT

Języki:

angielski

 • Piotr specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, doradztwie w transakcjach fuzji i przejęć oraz w audycie prawnym. W tym zakresie wspiera Klientów zarówno w dostosowaniu ich prawnego modelu działalności do zmieniających się uwarunkowań prawnych i gospodarczych, jak i w osiąganiu celów biznesowych
 • Poza głównym obszarem zainteresowań, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa umów
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał w prestiżowych poznańskich kancelariach adwokackich oraz adwokacko-radcowskich
 • Ukończył studia prawnicze w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, broniąc pracę magisterską z obszaru prawa rynków kapitałowych, porównując modele wykrywania i ścigania przestępstw w obrocie papierami wartościowymi w systemach prawnych RP i USA
 • Ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność: psychoanaliza literatury
 • Jest aplikantem adwokackim Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Pełni funkcję redaktora w Dziale Prawa Karnego Czasopisma Aplikantów Adwokackich “Młoda Palestra” (kadencja 2022-2023)
 • Prywatnie: pasjonat koszykówki, fan Los Angeles Lakers, kibic żużla oraz miłośnik jazzu 

Wybrane doświadczenia

 • Sporządzanie i opiniowanie złożonych umów gospodarczych o wielomilionowych wolumenach
 • Wsparcie w weryfikacji podstaw oraz zakresu odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w podmiotach sektora finansowego i bankowego (ubezpieczenia D&O)
 • Wsparcie w prowadzeniu audytów prawnych i oceny ryzyka przy transakcjach fuzji i przejęć dla podmiotów z sektora budowlanego oraz FMCG
 • Upoważniony obrońca (wsparcie ustanowionego obrońcy) w wielu postępowaniach karnych, w tym o czyny dokonywane w ramach zorganizowanych grup przestępczych, postępowaniach w sprawach oszustw, przestępstw gospodarczych oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
Piotr_Rygorowicz_DSK_Kancelaria