Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla naszego Klienta indywidualną interpretację podatkową w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego.

Przedsiębiorca planował rozpoczęcie sprzedaży mieszanek aromatycznych,  znajdujących szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym. Wątpliwości natury podatkowej zaistniały ze względu na możliwość zastosowania aromatów, jako składnika wzbogacającego smak tytoniu do fajek wodnych. Aromaty wytwarzane i sprzedawane przez Klienta, samoistnie w ogóle nie nadają się do palenia. Pośrednie wykorzystanie aromatów tym celu, mogłoby odbywać się jedynie w ramach samodzielnego działania konsumenta, polegającego na zmieszaniu nabytego aromatu z posiadanym wcześniej tytoniem do fajek wodnych. 

Za pośrednictwem Kancelarii DSK, Klient zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wykazując że przyszła produkcja i sprzedaż mieszanek aromatycznych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, ponieważ wskazane aromaty nie stanowią wyrobów akcyzowych.

Dyrektor KIS przychylił się do zaprezentowanego stanowiska potwierdzając, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, wymieniona mieszanka aromatyczna nie może zostać zaliczona do kategorii tytoniu do palenia, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich ani jakichkolwiek innych wyrobów akcyzowych. Bezpośrednio na korzyść klienta przemawiał fakt, że wytwarzane przez niego aromaty nie zawierają tytoniu. W konsekwencji ich produkcja oraz sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Powyższe rozstrzygnięcie potwierdza, że przy wątpliwościach natury podatkowej, odpowiednie wykorzystanie procedury wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej, pozwala zyskać pewność co do zakresu podlegania ciężarom publicznoprawnym w ramach planowanej działalności.