Piotr Rygorowicz z zespołu korporacyjnego i prawa IT DSK Kancelaria doradzał Klientowi – jednemu z globalnych liderów branży produkcji polimerów – w transakcji sprzedaży nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym. Wolumen transakcji wyniósł kilkadziesiąt milionów złotych.

Transakcja została poprzedzona pełnym audytem technicznym i prawnym oraz podjęciem wielu skomplikowanych czynności w celu zsynchronizowania oczekiwań biznesowych, nie tylko co do lokalnego wykorzystania przedmiotu inwestycji, ale również w odniesieniu do długoterminowych celów biznesowych obu stron, również o wymiarze globalnym.

Z uwagi na dotychczasową, wieloletnią współpracę stron transakcji oraz specjalistyczne przeznaczenie przedmiotu sprzedaży, poza ustaleniem warunków samej sprzedaży, konieczne było również ustalenie i odpowiednie sformalizowanie sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz sposobu realizowania przez strony wzajemnie świadczonych usług specjalistycznych. To również zakończyło się pełnym sukcesem.

Obu stronom gratulujemy i życzymy dalszych lat owocnej współpracy!