Zespół DSK reprezentował firmę z siedzibą w UK w negocjacjach dotyczących jej praw do znaku towarowego. Specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej prawnicy – Natalia CieplińskaAleksander Zieliński i Piotr Bączyk wzięli udział w mediacji przed European Union Intellectual Property Office w Alicante.

Nasz Klient – rodzinna firma brytyjska obecna na rynku od lat siedemdziesiątych, utraciła możliwość prowadzenia działalności pod swoją marką niemal na całym rynku europejskim.

W postępowaniu toczącym się przed EUIPO od 2019 roku, Urząd w I instancji w pełni przychylił się do naszej argumentacji, potwierdzając złą wiarę konkurenta i unieważnił jego znak – mimo upłynięcia ponad 20 lat od daty jego zgłoszenia.

W ramach postępowania odwoławczego, strony wyraziły zgodę na mediację. Zespół DSK wsparł Klienta w zawarciu wstępnego porozumienia, którego finalizacja zakończy toczący się spór.