Klient DSK z branży deweloperskiej napotkał na trudności w realizacji jednej z dużych inwestycji budowlanych. Wspólnie wypracowana przez klienta, architektów i kancelarię DSK koncepcja pozwoliła zawrzeć korzystne porozumienie z blokującą inwestycję spółką – PKP PLK – i kontynuować planowane przedsięwzięcie.

Anna Loch oraz Tomasz Wojech z zespołu obsługi inwestycji i zamówień publicznych DSK prowadzili sprawę klienta, który kupił działkę o dużej wartości od PKP S.A. Celem jej nabycia była budowa budynku usługowo-biurowego. Niestety w trakcie uzyskiwania warunków zabudowy okazało się, że PKP PLK – którego stanowisko było niezbędne dla uzyskania warunków zabudowy – negatywnie zaopiniowało plany naszego klienta. Decyzja PKP PLK wynikała z chęci przeznaczenia działki pod inwestycję kolejową. Doszło więc do kolizji dwóch koncepcji inwestycyjnych i prawnego zablokowania projektu naszego klienta. 

W tej sytuacji, kancelaria DSK opracowała i wdrożyła plan działań formalnoprawnych, zgodnie z którym mogło dojść do równoległej realizacji obu inwestycji. Dodatkowo powstała zupełnie nowa koncepcja architektoniczna polegająca na zmianie usytuowania planowanego budynku na działce i zmniejszeniu projektowanego obiektu. Nie wpłynęło to negatywnie na realizację biznesowych założeń inwestycji, a pozwoliło na jej formalne odblokowanie.

Ostatecznie między naszym klientem a PKP PLK doszło do podpisania porozumienia, które pozwoli na wdrożenie nowego, korzystnego rozwiązania. Specjaliści z kancelarii DSK doprowadzili już teraz do wydania pierwszej pozytywnej opinii niezbędnej do uzyskania warunków zabudowy.

To duży sukces zarówno dla naszego klienta, jak i samej kancelarii. Serdecznie gratulujemy inwestorowi!