Przed naszymi liderami coraz więcej wyzwań ze względu na kruchość, niepokój i zmienność czasów, w których żyjemy, a osiąganie efektów biznesowych w harmonii z sobą i otoczeniem to kierunek, w którym chcemy podążać.

Łącząc te dwa wątki, Marta Dziewulska odbyła studia podyplomowe „Psychologia zarządzania” na Uniwersytecie WSB Merito. W trakcie nauki uzyskała także certyfikaty Franklin University poświadczające wiedzę i umiejętności z zakresu leadership oraz coachingu i mentoringu.

Marta jest radcą prawnym, ekspertem w dziedzinie procesu inwestycyjnego i zamówień publicznych, a także dyrektorem działu obsługi inwestycji i zamówień publicznych oraz partnerem DSK Kancelaria.

Swoje doświadczenia z ukończonych studiów podyplomowych podsumowuje tak: „Dzięki tym studiom mogłam poszerzyć i uporządkować już posiadaną wiedzę dotyczącą przywództwa, zarządzania zespołami rozproszonymi, procesu zmiany, motywowania siebie i innych. Była to też znakomita okazja do przedyskutowania niektórych pomysłów i zagadnień z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami – praktykami. Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże mi i całemu zespołowi jeszcze lepiej realizować założone cele – zarówno firmy, jak i indywidualne każdego członka naszego zespołu. Dodatkowo było to dla mnie wartościowe doświadczenie kontaktu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.”