Wiele wskazuje na to, że w polskiej przestrzeni prawno-gospodarczej pojawi się nowa forma organizacyjno-prawna w postaci tzw. Prostej Spółki Akcyjnej. Potrzebę jej wprowadzenia, Ministerstwo Rozwoju dostrzegło analizując sytuację prawną startup’ów, czyli innowacyjnych przedsiębiorstw, działających najczęściej w obszarze nowych technologii.

DOTYCHCZASOWE MOŻLIWOŚCI

Obecnie przedsiębiorcy, chcąc rozpocząć działalność w formie spółki kapitałowej, stają przed wyborem pomiędzy spółką akcyjną, której utworzenie i prowadzenie jest drogie i skomplikowane, a formalności związane z jej funkcjonowaniem nieadekwatne do początkowej fazy istnienia start up’u, oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie zapewnia różnorodnych form prostej inwestycji w przedsięwzięcie z uwagi choćby na brak możliwości utworzenia udziałów niemych, konieczność udziału notariusza w zbyciu udziałów, a w przypadku zamiaru wejścia na giełdę, konieczne jest przekształcenia w spółkę akcyjną.

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ (PSA) ?

Po pierwsze, rejestracja spółki następować będzie przez Internet, w ciągu 24 godzin. Kapitał zakładowy spółki miałby wynosić 1 zł i dzieliłby się na udziały o minimalnej wartości 1 grosz. Prosta Spółka Akcyjna w założeniu MR powinna zapewnić założycielom dowolność co do dematerializacji akcji. Innymi słowy, podobnie jak w przypadku zwyczajnej Spółki Akcyjnej założyciele mieliby decydować czy akcje spółki będą fizycznie istniejącymi dokumentami, czy też zapisami informatycznymi, przy czym ewentualna dematerializacji akcji nie miałaby skutkować automatycznym nadaniem PSA statusu spółki publicznej. Co więcej PSA w ogóle nie miałaby być dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym. Wyjątkowo interesująca wydaje się koncepcja wprowadzenia modelowych klauzul umownych między akcjonariuszami. Znane inwestorom mechanizmy takie jak tag-along, drag-along czy vesting, miałby zostać unormowane w przepisach, co pozwoliłby zmniejszyć ryzyka po stronie założycieli spółki.

WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) mogłaby stanowić wstępny etap rozwoju biznesu, w którym założyciele rozwijaliby innowacyjny pomysł i pozyskiwali potrzebne finansowanie, przygotowując się do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju. W szerszej perspektywie, ta prosta, elastyczna i pozbawiona wygórowanych wymogów finansowych forma prawna działalności powinna przyczynić się do generalnego rozwoju przedsiębiorczości. Efektem wejścia na rynek PSA, może być większa konkurencyjność polskich firm – zwłaszcza tych innowacyjnych oraz „zatrzymanie” pionierskich pomysłów i różnorodnych form biznesu w kraju.