Fiskus zmienia swoje stanowisko w kwestii odliczenia wydatków na posiłki. Można odliczyć koszty posiłków dla pracowników etatowych, ale już nie dla współpracowników.

Nastąpił kolejny zwrot w podejściu fiskusa do kwestii finansowania posiłków dla załogi. W najnowszej interpretacji zgadza się on na uwzględnienie w kosztach przedsiębiorstwa wydatków na jedzenie dla pracowników na etatach, natomiast wyklucza z nich obiady dla osób na umowach o współpracę. Pisze o tym red. Przemysław Wojtasik w artykule pt. „Obiad w firmowych kosztach? Tak, ale bez samozatrudnionych”, a komentarza do artykułu udzielił Paweł Kuźmiak, doradca podatkowy, partner w DSK Kancelaria.

Wypowiedź Pawła Kuźmiaka przytaczamy poniżej.

Ostatnia interpretacja skarbówki razi niekonsekwencją. Fiskus twierdzi, że jeśli firma funduje obiad pracownikowi, to chodzi jej o jego dobre samopoczucie, dlatego wydatek jest związany z działalnością i może być kosztem. Jeśli jednak dokłada 15 zł do posiłku dla współpracownika, to mamy już do czynienia z budowaniem wizerunku, czyli z wyłączoną z kosztów reprezentacją. Tymczasem w obu sytuacjach cel wydatku jest identyczny i mieści się w definicji kosztów uzyskania przychodów. Fiskus nie uwzględnia też potrzeb obrotu gospodarczego i nie zauważa, że w wielu branżach samozatrudnieni nie są kontrahentami, tylko członkami zespołu, tak jak pracownicy. Skarbówka nie powinna więc kwestionować przypadających na nich wydatków. Zmiana stanowiska fiskusa jest być może spowodowana korzystnym dla niego wyrokiem NSA z 19 października 2022 r. w sprawie imprez integracyjnych. Później jednak wojewódzkie sądy wydawały pozytywne dla podatników orzeczenia w podobnych sprawach, spór o samozatrudnionych jest więc ciągle nierozstrzygnięty.

Artykuł „Obiad w firmowych kosztach? Tak, ale bez samozatrudnionych” został opublikowany 27 lipca 2023 roku w dzienniku Rzeczpospolita.