Przepisy nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie czy od wypłaty zysku na rzecz udziałowca przez spółkę komandytową lub jawną należy pobrać 19-proc. podatek. Z pisma MF wynika jednak, że nie ma takiego obowiązku.

W dzisiejszym dzienniku „Rzeczpospolita” polecamy kolejny artykuł autorstwa Pawła Kuźmiaka dotyczący objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. Tym razem rozważania dotyczą zwolnienia od podatku kwot uzyskiwanych przez komandytariuszy lub wspólników spółki jawnej, którzy sami są podatnikami CIT.

Zapraszamy do lektury.