Po raz 21 redakcja dziennika „Rzeczpospolita” ogłosiła ranking kancelarii prawniczych. Po raz 6 odbył się z naszym udziałem.
W tegorocznym zestawieniu zajęliśmy 3 miejsce w Wielkopolsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz 4 miejsce pod względem liczby prawników. W ujęciu ogólnopolskim znaleźliśmy się na 47 pozycji wśród firm prawnych w Polsce pod względem ogólnej liczby prawników. Oznacza to, że w stosunku do poprzedniego roku zwiększyliśmy liczbę osób z uprawnieniami zawodowymi.

Jakie inne zmiany zaszły w DSK od poprzedniego rankingu? Michał Jackowski, partner zarządzający DSK podsumowuje je tak:

W ciągu minionego roku odnotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na usługi prawne ale i dalszą specjalizację. Nasze działania w DSK koncentrują się na kilku kluczowych obszarach, takich jak nowe technologie, obsługa dużych inwestycji budowlanych, podatki, masowa windykacja i transakcje. Na każdym z tych rynków widzimy wzrost zapotrzebowania na pomoc prawną, ale coraz bardziej specjalistyczną. To skłoniło nas do takiej konstrukcji zespołu, by dużą jego część stanowili nie tylko prawnicy ale też inżynierowie, programiści, windykatorzy, project managerowie, scrum masterowie i specjaliści od rachunkowości. Nasza firma odpowiada na rosnące wymagania klientów, którzy chcą zlecić na zewnątrz przejmowanie całych procesów firmowych i oczekują pełnego przejęcia odpowiedzialności za nie. Nie można pozostawać tylko doradcą prawnym.

Jakie trendy wpływają na strategię DSK? Jak mówi Michał Jackowski:

Widzimy dwa trendy. Pierwszy jest związany ze wzrostem jednostkowych kosztów obsługi, spowodowany rosnącymi kosztami funkcjonowania firm prawniczych i wyższymi wynagrodzeniami. Wiąże się ze wzrostem stawki godzinowej. Drugi trend to większa efektywność – dzięki lepszemu zarządzaniu projektami oraz wykorzystaniu narzędzi technologicznych, jesteśmy w stanie wykonywać więcej pracy w tym samym czasie. Oba te trendy są możliwe do pogodzenia dzięki wdrażaniu efektywnych metod zarządzania projektami prawnymi (legal project management), co w DSK robimy od kilku lat. Kluczowe jednak jest wykorzystanie narzędzi i sztucznej inteligencji. Dlatego razem z naszym technologicznym partnerem firmą AnyRobot, stworzyliśmy narzędzie AnyLawyer – Your AI legal superpowers, asystenta prawnika, który bazując na generatywnej sztucznej inteligencji pozwala przyspieszyć dziesięciokrotnie wykonywanie prostych, powtarzalnych zadań. Dzięki temu prawnicy mogą skupić się na kluczowych, strategicznych zadaniach, co przekłada się na szybkość i dokładność obsługi prawnej oraz wpływa na to, że mimo wzrostu stawek godzinowych, globalny koszt obsługi prawnej dla klienta spada. W rozwoju usług prawnych wspieranych technologią widzimy naszą przyszłość.