W miniony weekend Łukasz Szmit został wybrany do Trybunału Polskiego Związku Motorowego.
Łukasz jest co-founderem DSK Kancelaria, radcą prawnym i działaczem sportowym. Od blisko 15 lat działa w organach Polskiego Związku Motorowego m. in. w Głównej Komisji Sportu Żużlowego, Zespole ds. licencji czy Komisji Orzekającej Ligi Ekstraligi Żużlowej. Trybunał Związku, w którym Łukasz będzie orzekał obecnie, ma uprawnienia sądu polubownego, rozstrzyga spory między członkami związku, jest najwyższą instancją w sprawach dyscyplinarnych i orzeka o ważności uchwał innych władz.
Gratulujemy Łukaszowi serdecznie – ta nominacja to wyraz uznania dla jego wieloletniej pracy, wiedzy i doświadczenia.