Minister Finansów wydłużył termin na wykonanie niektórych obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych.

autor: Agata Wilska

Rozporządzenie1 wydłuża o 6 miesięcy, tj. do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, terminy na:

 – sporządzenie dokumentacji podatkowej lokalnej i grupowej,

 – złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,

 – przygotowanie uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP.

Przedłużenie wskazanych terminów obejmuje obowiązki podatkowe powstałe w bieżącym roku oraz w roku 2019, a zatem dotyczy dokumentacji za 2017 i 2018 rok. Rozporządzenie weszło w życie 15 marca br.

DOTYCHCZASOWE TERMINY ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Dotychczas termin do złożenia wskazanych dokumentacji, oświadczeń i sprawozdań pokrywał się z dniem złożenia zeznania podatkowego, a zatem przypadał na koniec trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, ustawowy termin mijał zatem wraz z końcem marca.

UPROSZCZENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

Stopniowo do Ministerstwa docierały sygnały, że nowe, wprowadzone w 2017 roku obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych oznaczają dla podmiotów powiązanych duży nakład pracy, czasu i środków finansowych. Przygotowanie dokumentacji według nowych przepisów dla wielu podmiotów okazało się wyzwaniem i obciążeniem administracyjnym. Zaistniało ryzyko, że wielu podatników nie zdąży wywiązać się z tego obowiązku w przewidzianym ustawą terminie. Z tego względu resort podjął decyzję o wydłużeniu czasu na sporządzenie dokumentacji o pół roku.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie dodatkowych uproszczeń w zakresie cen transferowych i informuje, że pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy w tym zakresie2.

Kancelaria DSK będzie dla Państwa monitorować kolejne zmiany dotyczące obowiązku podatkowego dla podmiotów powiązanych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. z dnia 15 marca 2018 r., poz. 555).

http://tiny.pl/gkkvl