26 października br. Wojciech Romanowski i Paweł Kuźmiak uczestniczyli w spotkaniu Polskiego Związku Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI oraz Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE. Wojtek omówił obecne trendy w windykacji i podzielił się doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym i niewypłacalności przedsiębiorstw.