Michał Jackowski weźmie udział w International Scientific Workshop – wydarzeniu organizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego w dniach 27-28 października 2023 r.

Konferencja odbędzie się pod hasłem Legal Challenges of Disruptive Technologies, a Michał Jackowski wystąpi na niej z prezentacją pt. First full report on the state of AI adoption in law, podczas której przedstawi wyniki międzynarodowego badania koordynowanego przez AnyLawyer.