Podpis odręczny i kwalifikowany podpis elektroniczny – czym się różnią? O czym trzeba pamiętać, gdy świat i technologia idą do przodu – jak należycie zabezpieczać swoje interesy? To tematy, które wczoraj w audycji Cztery Pory Roku przybliżał słuchaczom Piotr Rygorowicz.

Jak tłumaczył Piotr, podpisy są pożądane pod każdą umową zawartą w formie pisemnej lub złożonym pisemnie oświadczeniem woli. Są istotne dla celów dowodowych – szczególnie dla potwierdzenia woli oraz potwierdzenia istnienia określonego zobowiązania np. przed sądem. Z tego powodu ważne jest by odręczny podpis był złożony, czytelny i w miarę możliwości składał się z imienia i nazwiska (co pozwoli na potwierdzenie osoby składającej takie oświadczenie lub wiążącej się zobowiązaniem wzajemnym). Forma pisemna nie narzuca obowiązku czytelności podpisu, ale w przypadku sporu może dojść do sytuacji, że prawdziwość podpisu, a co za tym idzie skuteczność złożenia oświadczenia woli o określonej treści może zostać podważona. Wszystko to trzeba mieć na uwadze aby, w konsekwencji, właściwie zadbać o swoje interesy.