Restrukturyzacja może być postrzegana jako alternatywa dla upadłości. Kluczowym narzędziem w tym procesie może być układ – może on bowiem służyć zarówno do ratowania firmy, jak i do jej likwidacji. Układ likwidacyjny jest jednak odpowiedni głównie dla firm o prostszej strukturze i mniejszej liczbie pracowników, a także dla wierzycieli gotowych na ustępstwa.

Ścieżka ta pozwala wierzycielom na decydowanie o sposobie likwidacji majątku przedsiębiorstwa i jest ona często tańsza oraz szybsza niż tradycyjne postępowanie upadłościowe. Jednakże ma też wady: nie daje określonych gwarancji, które oferuje upadłość, jest czasochłonna i może być kosztowna. Pozostają też kwestie związane z likwidacją spółki po zawarciu układu likwidacyjnego.

O postępowaniu układowym, jego wadach i zaletach można przeczytać w artykule opublikowanym na portalu Prawo.pl. Komentarza do niego udzielił m.in Łukasz Lewandowski z DSK Kancelaria.