Miło nam poinformować, że Łukasz Szmit został wybrany do Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.
Rada pełni w Związku rolę organu doradczego. Jej członkowie wybierani są na czteroletnie kadencje, aby swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać Związek na polu legislacji oraz w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych.
W jubileuszowym, 20 roku działalności Związku, wraz z Łukaszem w radzie znaleźli się przedstawiciele innych wiodących firm windykacyjnych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych działań!