25 i 26 września 2023 r. Łukasz Szmit, partner zarządzający DSK Kancelaria wraz z Ewą Zakowicz, COO Asseta, jako reprezentanci Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, uczestniczą w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, która odbywa się w Ministerstwie Finansów.

PZZW reprezentuje głos branży windykacyjnej, a trwająca obecnie konferencja stanowi okazję do przedstawienia i omówienia stanowisk oraz uwag sektora, dotyczących projektu ww. ustawy.