Wczoraj w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw - aspekty praktyczne.

Program spotkania obejmował następujące sesje tematyczne:

  • Praktyczne wykorzystanie instytucji Prawa restrukturyzacyjnego,
  •  Postępowanie sanacyjne – od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu,
  •  Sanacja – 3 lata funkcjonowania,
  •  Jak zwiększyć skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego,
  •  Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.

Wśród prelegentów znaleźli się dr hab. Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przedstawiciele czołowych polskich kancelarii restrukturyzacyjnych.

Kancelarię DSK reprezentował na konferencji Łukasz Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny oraz Grzegorz Durski.