Katarzyna Holik była dziś gościem audycji Cztery Pory Roku w programie pierwszym Polskiego Radia, w czasie której opowiadała o przepisach nowej ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz nowych obowiązkach, nałożonych na przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową.

Nowe przepisy oznaczają dla osób prowadzących lombardy nie tylko konieczność uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale także obowiązek dostosowania formy prowadzenia swojej działalności do nowych wymogów. Od dnia wejścia w życie ustawy działalność lombardowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, a kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 50.000 zł. Przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową muszą przygotować się także w zakresie stosowanych wzorców umów konsumenckiej pożyczki lombardowej, spełniania wobec konsumentów obowiązków informacyjnych oraz zasad sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.

Te przepisy to niemała rewolucja zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową, jak i konsumentów.

W DSK Kancelaria doradzamy, jak przygotować się do nowej rzeczywistości prawnej i legalnie prowadzić biznes.