W ostanim czasie Jacek Olech, z zespołu procesowego DSK Kancelaria wystąpił kilkakrotnie na antenie radiowej.

W Radiu Nowy Świat radził, jak rozwiązywać sytuacje sporne z uciążliwymi sąsiadami. Prócz najczęstszych bolączek, takich jak nadmierny hałas w ciągu dnia i zakłócanie ciszy nocnej, zdarzają się sytuacje gdy problemy relacji sąsiedzkich dotyczą naruszania warunków higienicznych i sanitarnych. Jacek mówił, jak postępować w takich przypadkach i w jakich przepisach szukać wsparcia, gdy sytuacja wymaga wkroczenia na drogę prawną.

W Radiu Kierowców poruszał tematykę dotyczącą odszkodowań dla użytkowników dróg, których pojazdy zostały uszkodzone i ma to związek z utrzymywaniem dróg w nienależytym stanie, np. z dziurawą nawierzchnią. Wyjaśniał kto w takim przypadku ponosi winę, jakie są procedury oraz jakie kroki powinni podjąć właściciele uszkodzonych samochodów by uzyskać zwrot kosztów naprawy.

Jacek chętnie bierze udział w rozmowach i nagraniach, które dotyczą spraw życia codziennego i służą popularyzacji wiedzy prawniczej oraz zachęcają do działania w ochronie swoich praw.