W Polsce, sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) doświadcza znacznego wzrostu niewypłacalności, o 350% od 2019 roku. Jest to częściowo efekt łatwiej dostępnej procedury pozasądowej, głównie jednak wynik negatywnych zjawisk gospodarczych. Wyniki badań ERIF Biuro Informacji Gospodarczej i Apfino wskazują, że 57% polskich przedsiębiorców zmaga się z nieterminowymi płatnościami kontrahentów, a 45% z zatorami płatniczymi. Do końca września Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 50 decyzji i kary finansowe przekraczające 33 mln zł na firmy generujące zatory płatnicze.

Łukasz Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny, zauważa, że skutki postpandemiczne i inflacja wpływają negatywnie na gospodarkę. Najbardziej dotknięte kryzysem są branże gastronomiczna i TSL (transport, spedycja, logistyka). Jak prognozuje Allianz Trade w Globalnym Raporcie Niewypłacalności, w 2023 odnotujemy wzrost globalnych niewypłacalności o 6% i o kolejne 10% w 2024 roku. W Polsce, niewypłacalności dotykają głównie najmniejsze firmy. Raport Coface wskazuje, że w ciągu trzech kwartałów 2023 roku liczba niewypłacalności firm sięgnęła 3 640, z czego 65% to ogłoszenia pozasądowe. Ekspertka z Coface zwraca uwagę na wzrost kosztów produkcji i obsługi zadłużenia oraz ograniczoną konsumpcję jako przyczyny problemów.

Stałym narzędziem w walce z niewypłacalnością jest weryfikacja kontrahentów. Z raportu ERIF BIG i Apfino wynika, że 61% firm w Polsce weryfikuje swoich partnerów biznesowych. Metody weryfikacji obejmują korzystanie z publicznych rejestrów, wewnętrznych systemów oraz zewnętrznych narzędzi płatnych.

Dodatkowo, problem z kontrahentami zwiększa zainteresowanie firm małych i średnich faktoringiem. Według danych GUS, rynek faktoringowy zanotował wzrost o 20% w 2022 roku. Ekspert NFG, zauważa, że firmy zaczęły wystawiać faktury na wyższe kwoty, co jest efektem podniesienia cen produktów i usług oraz przerzucenia wysokich kosztów działalności na klientów.

Podsumowując, skutki pandemii i inflacji prowadzą do znacznego wzrostu niewypłacalności wśród polskich MŚP, co może wywołać efekt domina w całej gospodarce.

Artykuł Długi Covid niszczy polskie firmy. Wzbiera fala bankructw. Grozi nam efekt domina, który ukazał się 3 grudnia 2023 r. w Forbes możesz przeczyć tutaj.