Z sukcesem zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, w której zespół prawno-inżynieryjny DSK był bezpośrednim wsparciem dla naszego Klienta – generalnego wykonawcy drogi krajowej w woj. opolskim.

Powodzenie realizacyjne nie byłoby możliwe bez świetnej współpracy z obu stron. Narady, wymiana myśli i doświadczeń oraz partnerskie relacje pomiędzy naszym zespołem a kierownictwem i personelem budowy pozwoliły na wypracowanie szeregu efektywnych rozwiązań.

Wspólne działanie przyniosło wymierne korzyści w postaci wydłużenia czasu realizacji oraz uzyskania dodatkowego wynagrodzenia.

Pracowaliśmy w wymagających realiach realizacyjnych tj. pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie, które wymagały od nas dużej dynamiki pracy i umiejętności dostosowania do zmieniających się okoliczności. Dobór odpowiednich ludzi zagwarantował jednak sukces – uzyskaliśmy:

1. PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI – o 155 dni kalendarzowych
Kluczowe tutaj było przygotowane wspólnie z Klientem roszczenie dotyczące opóźnień w uzyskaniu decyzji ZRID. Kontrola terminowości pracy organów, merytoryczna analiza zasadności ich wezwań, sporządzane z klientem wyjaśnienia czy wnioski o przyspieszenie postępowania pozwoliły nam na opracowanie szeroko uzasadnionego roszczenia. Nasi inżynierowie przeprowadzili szczegółową analizę czasową, wykazującą wpływ utrudnień na realizację prac leżących na ścieżce krytycznej. Skutkiem roszczenia było przyznanie Wykonawcy aż 155 dni kalendarzowych przedłużenia Czasu na Ukończenie. Przy zakładanym 36 miesięcznym czasie realizacji było to znaczącym okresem, pozwalającym Klientowi na komfortową realizację prac, bez sankcji za ewentualną nieterminowość.

2. DODATKOWĄ PŁATNOŚĆ – ok. 1 500 000 zł
W toku realizacji Kontraktu, przygotowaliśmy szereg roszczeń finansowych, obejmujących m.in. roboty dodatkowe – w tym dodatkowe przepusty, wykonanie ponadnormatywnego oznakowania czy dodatkowych ekranów akustycznych. Szczegółowa analiza PFU wraz zespołem Klienta, właściwie dobrane podstawy prawne, a następnie optymalizacja wyceny prac, okazały się kluczowe dla tych roszczeń. Finalnie, intensywne negocjacje z Inżynierem i Zamawiającym oraz przekonanie ich do naszej koncepcji poskutkowało uwzględnieniem szeregu roszczeń i przyznaniem Klientowi dodatkowego wynagrodzenia w łącznej wysokości ok. 1 200 000 zł.

3. ZMIANY – dodatkowe wynagrodzenie – ok. 200 000 zł
Nasze wsparcie objęło również kwestię procedowania Poleceń Zmian. W efekcie Zmian, wprowadzanych w trybie skl. 13.2 i wynikających z inicjatywy zespołu DSK oraz Klienta, Wykonawca uzyskał dodatkowe wynagrodzenie w łącznej kwocie ok 200 000 zł. Zmiany wymagały od naszego zespołu szczegółowej weryfikacji pierwotnych wymagań kontraktowych oraz analizy rozwiązań zamiennych. Wsparcie inżynierów z DSK pozwoliło na wprowadzenie rozwiązań alternatywnych, korzystnych dla obu stron, co przełożyło się na dodatkową płatność oraz liczne ułatwienia realizacyjne.

Więcej na temat tego projektu przeczytasz tutaj.