Na portalu prawo.pl przeczytamy artykuł z komentarzem Łukasza Lewandowskiego, omawiający problematyczne aspekty obowiązującego w polskim prawie upadłościowym artykułu 114 ust. 2, dotyczącego leasingu. Przepis ten, będący reakcją na kontrowersje związane z upadłością firmy CLIF S.A., wywołuje dyskusje wśród prawników i specjalistów od restrukturyzacji.

Przed zmianą w 2016 roku, syndyk mógł szybko rozwiązać umowę leasingu. Obecne przepisy jednak nie ograniczają czasowo możliwości odstąpienia od umowy. Według niektórych ekspertów, istniejące regulacje są nadmierne i nie uwzględniają interesów podmiotu finansującego leasing. Z kolei inni specjaliści podkreślają, że obecne przepisy zapewniają równowagę między zabezpieczeniem interesów wierzycieli a ochroną korzystającego z leasingu.

Jak obowiązujące przepisy ocenia Łukasz Lewandowski?

– Obecna regulacja ma swój sens, ponieważ z jednej strony zmierza do maksymalizacji zaspokojenia wierzycieli (korzystający nadal płaci tzw. raty leasingowe, a masa upadłościowa zwiększa swoją wartość), a z drugiej chroni korzystającego, który ma przewidzianą tzw. opcję własnościową, tj. może wykupić przedmiot leasingu po jego zakończeniu. Gdyby syndyk mógł odstąpić od umowy leasingu, korzystający, który liczył na wykup w przyszłości, byłby pokrzywdzony – uważa Łukasz Lewandowski, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, dyrektor Działu Procesowego i Obsługi Transakcyjnej w DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski.

Jego zdaniem co najwyżej ewentualna zmiana przepisów powinna dotyczyć wyłączenia możliwości zaspokojenia się przez zastawnika rejestrowego (banku) z przedmiotu leasingu, w sytuacji gdy korzystający wykonuje umowę leasingu terminowo. – Bardzo często bowiem przedmiot leasingu jest zabezpieczony zastawem rejestrowym (zabezpieczającym kredyt, który zaciągnął leasingodawca od banku, celem zakupu przedmiotu leasingu). Po ogłoszeniu upadłości przez finansującego ten kredyt nie jest spłacany i zastawnik (bank) może zaspokoić się z przedmiotu leasingu. Uważam, że dopóki umowa leasingu jest prawidłowo wykonywana, korzystający powinien liczyć na skorzystanie m.in. z opcji wykupu bez perturbacji ze strony banku – twierdzi.

Artykuł Prawo upadłościowe za bardzo chroni leasingobiorców? Może warto to zmienić autorstwa red. Reginy Krupy-Dąbrowskiej opublikowany został 30 listopada 2023 r.