Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą wielu aspektów w tym m. in. zmian w zakresie organizacji i pokrywania kosztów szkoleń dla pracowników.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić na swój koszt szkolenia, które są niezbędne do wykonywania danej pracy (lub pracy na danym stanowisku), a obowiązek przeprowadzenia szkolenia przez firmę wynika z:

  • postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego,
  • regulaminu pracy lub obowiązującego w firmie regulaminu szkoleń,
  • przepisów prawa,
  • umowy o pracę.

O nowych przepisach rozmawia ze specjalistami od prawa pracy red. Łukasz Guza z portalu Business Insider. Jednym z jego rozmówców jest Piotr Rygorowicz z naszego zespołu korporacyjnego i prawa IT.Jak wyjaśnia Piotr, kluczowe w nowej regulacji jest to, że dotyczy szkoleń niezbędnych pracownikowi do wykonywania powierzonej pracy, do której został zatrudniony. Zakres przywilejów dla pracownika, czyli bezpłatność szkolenia oraz wliczanie czasu szkolenia do czasu pracy, zależy bezpośrednio od charakteru dokształcania. Podkreśla też, że potencjalny pracownik już na etapie rekrutacji będzie wiedział, jakie kwalifikacje są wymagane na stanowisku, o które się ubiega i że szkolenia oraz np. odnawianie uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku mogą być realizowane na koszt pracodawcy i w godzinach pracy. Jak wyjaśnia, przykładami takich szkoleń będą np. szkolenie SEP oraz wszelkie szkolenia techniczne i praktyczne niezbędne dla wykonywania danej pracy, np. z obsługi maszyn i linii produkcyjnych lub obsługiwanych systemów oraz obowiązujących norm.

Zachęcamy do lektury tego artykułu.