Dziś Natalia Cieplińska, Wiktoria Zielińska i Aleksander Zieliński przeprowadzili dla naszego klienta - firmy Netguru - warsztaty dotyczące zatrudniania cudzoziemców.                                                                                                                                       

Program spotkania był przygotowany pod kątem software house’ów i uwzględniał ich specyfikę działania i dynamikę wzrostu.

Prowadzący skupili się na zebraniu i usystematyzowaniu wiedzy związanej z procedurami administracyjnymi. Omówione zostały m.in.:

  •  kwestie formalne dotyczące legalności pobytu cudzoziemców w Polsce,
  •  możliwość wykonywania przez nich pracy na terytorium RP, a także
  •  współpraca b2b z cudzoziemcami.

Warsztaty miały wymiar teoretyczny i praktyczny – po przedstawieniu obowiązujących przepisów, uczestnicy mogli zmierzyć się z próbą ich zastosowania, podczas rozwiązywania konkretnych case’ów.