DSK Kancelaria i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zapraszają do udziału w VII edycji Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Kongres odbędzie się w warszawskim Hotelu Polonia Palace, 4 kwietnia 2019 roku,  pod patronatem honorowym Krajowej Rady Komorniczej.

To już siódma edycja tego Kongresu, a jednocześnie to nadal jedyny projekt, dedykowany w całości kwestiom legislacyjnym i prawnym z obszaru zarządzania wierzytelnościami. Efektywne, sprawne funkcjonowanie tego rynku ma znaczenie nie tyko gospodarcze, ekonomiczne ale i społeczne. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa wymuszają zaś na adresatach projektowanych norm prawnych konieczność adaptacji i przygotowania się na nowe rozwiązania.

Podczas Kongresu planujemy podjąć dyskusję na temat nowych regulacji dla branży zarządzania wierzytelnościami:

  • Podsumowanie pierwszych miesięcy zmian legislacyjnych w otoczeniu komorników – czy możemy wysunąć pierwsze wnioski?
  • Zmiany w europejskim otoczeniu regulacyjnym NPL – wpływ zmian rozporządzenia CRR i dyrektywy NPL.
  • Przyszłość sektora z perspektywy zmian legislacyjnych oraz zmiany prawno-podatkowe i ich wpływ na funkcjonowanie firm zarz. Wierzytelnościami.

W debacie dotyczącej zmian legislacyjnych w otoczeniu komorników weźmie udział Łukasz Szmit.

Program kierowany do przedstawicieli departamentów prawnych i windykacji, restrukturyzacji banków i innych podmiotów rynku usług prawnych, finansowych, w tym wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz środowiska komorników.