15 lutego br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz kilku innych ustaw, która wprowadza standardy ochrony małoletnich. Na ten temat wypowiadała się dziś w audycji radiowej Cztery Pory Roku Maria Łupicka z działu procesowego DSK Kancelaria.

Przepisy nowelizujące zobowiązują różne podmioty, szczególnie placówki oświatowe, wychowawcze, sportowe, artystyczne oraz wszystkie podmioty, które oferują zakwaterowanie zbiorowe – w tym hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe itp. do wprowadzenia i przestrzegania wyżej wspomnianych standardów. Szczególne obowiązki przepisy przewidują wobec hoteli i innych podobnych podmiotów – ich pracownicy będą musieli stosować się do zasad i procedur identyfikacji małoletniego przebywającego w takim obiekcie i również weryfikacji jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie.

Jak wyjaśniała Maria, w tym momencie w Ministerstwie Sprawiedliwości jest powołany zespół, który zajmuje się opracowaniem interpretacji tych przepisów i wypracowaniem możliwych do wprowadzenia od 15 lutego br. standardów ochrony małoletnich w obiektach w całej Polsce.

Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak taka procedura będzie wyglądać. Wiemy natomiast, że zgodnie z przepisami, na stronie internetowej obiektu będą musiały zostać zamieszczone takie standardy ochrony. W ten sposób rodzice, dziadkowie czy inni opiekunowie będą mogli dowiedzieć się, jakich dokumentów personel obiektów hotelowych będzie mógł od nich wymagać. – mówiła Marysia.