Wprowadzone od 2024 r. przepisy mogą prowadzić do wniosku, że podatnicy PIT, którzy dostają dotacje, subwencje i inne dofinansowania, podwójnie korzystają na podatku. Czy jednak tak jest?

Rozwiązania w zakresie amortyzacji podatkowej, które wprowadzono ustawą z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. 2023 poz. 1723) budzą wątpliwości. Zgłębiając ten temat, Dziennik Gazeta Prawna zapytał o komentarze ekspertów podatkowych.

Jak tłumaczy Marcin Palusiński, doradca podatkowy i radca prawny w DSK Kancelaria, mamy w tej sprawie do czynienia z ciągiem reguł i wyjątków:

  •  regułą podstawową jest, że otrzymane pieniądze są przychodem podatkowym, a wydatki związane z przychodem są kosztem
  • od tej reguły wprowadzono wyjątek stanowiący, że dotacje są jednak zwolnione od podatku
  • konsekwencją czego jest wyłączenie z kosztów podatkowych odpowiadającej im części odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego sfinansowanego tą dotacją.

W zamiarze nowelizujących było wprowadzenie uprawnienia do wyboru przez podatnika powrotu do reguły podstawowej (wprowadzenie wyjątku od wyjątku), tj. możliwości zaliczenia do przychodu podatkowego dotacji a odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Celem było m.in. umożliwienie zachowania zbieżności między przychodami rachunkowymi a przychodami podatkowymi.

Formą manifestacji realizowania uprawnienia jest złożenie stosownego oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego. Problem w tym, że aby skorzystać z tego uprawniania oświadczenia powinny być dwa, tak przynajmniej literalnie należy rozumieć wprowadzone przepisy. Pierwsze oświadczenia ma dotyczyć zaliczenia dotacji do przychodów (art.14 ust. 9), a drugie rezygnacji ze zwolnienia (art. 21, ust. 42a). Taka konstrukcja jest zdecydowanie niepotrzebna i zwiększa obciążenia administracyjne podatników oraz ryzyko pomyłki.

Jak pisze Marcin zalecałbym, choć to paradoksalne, aby podatnicy złożyli oba oświadczenia i to najlepiej w jednym dokumencie, choćby po to, aby uniknąć wątpliwości czy zamierzony skutek został osiągnięty. W tym wypadku efektywniejsze (tj. szybsze i tańsze) jest zapobieganie niż leczenie.

Zachęcamy do lektury całego artykułu pt. Uproszczenie dla podatników może być luką albo pułapką, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 17 stycznia 2024 roku.